Erfrecht

Erfrecht bevat regels die bepalen hoe de erfopvolging dient plaats te vinden, ofwel wat er met iemands bezittingen en schulden gebeurt na diens overlijden

Testament

Dat is een stuk, waarin men door de notaris kan laten vastleggen wie men als erfgenaam wil benoemen

Meer informatie

Geen testament?

Wat er dan moet gebeuren, staat in de wet

Meer informatie

Wanneer maakt men een testament?

Als men niet wil, dat de wet bepaalt wie wat erft

Meer informatie

Testament op de langstlevende

Dit is een testament, dat veel wordt opgesteld

Meer informatie

Wettelijk erfdeel

Kinderen hebben recht op een deel van de erfenis

Meer informatie

Legitieme portie

Een legitieme portie is het deel van de erfenis, waarop een kind recht heeft

Meer informatie

Legitimaris

Als u als kind onterfd bent, bent u geen erfgenaam

Meer informatie

Passend verzorgingsniveau

In het geval men als echtgenoot van de overledene is onterfd, dan is geen sprake van een legitieme portie

Meer informatie

Opeisbaarheid

De vordering van de legitimaris op de legitieme portie is 6 maanden na het overlijden van de overledene opeisbaar

Meer informatie

Omvang legitieme portie

De omvang van de legitieme portie van een kind is de helft van het erfdeel, dat men zou hebben ontvangen, wanneer het kind niet zou zijn onterfd

Meer informatie

Aanvaarden of verwerpen

Een erfenis kan men aanvaarden, maar ook verwerpen

Meer informatie

Executeur

Degene die de erfenis afhandelt, en regelt

Meer informatie

Legaat

Een legaat kan worden toegekend bij testament. Een testament maakt u bij de notaris.

Meer informatie

Wilsrechten

Kinderen van een overledenen hebben wilsrechten

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
  • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
  • Paul Homan
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad