Sociaal zekerheidsrecht

Het recht dat diverse sociale uitkeringen en regelingen beslaat

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur advocaten

Wilt u naar een gratis en vrijblijvend inloopspreekuur van een advocaat? Bijvoorbeeld omdat uw aanvraag van een uitkering geweigerd is, of omdat u op uw uitkering gekort wordt. Wilt u een bezwaarschrift indienen tegen een beslissing van het UWV? Voor dergelijke kwesties kunt u contact opnemen met een advocaat of binnenlopen op een inloopspreekuur van een advocaat. Op JouwAdvocaat.nl vindt u het dichtstbijzijnde advocatenkantoor dat een inloopspreekuur heeft. Of stel uw vraag online, eenvoudig per email.

Meer informatie

Het doel van sociale zekerheid

Meer informatie

Bezwaarschrift

Degenen die er belang bij hebben (de mensen die het rechtsreeks aangaat) kunnen tegen die beschikking bezwaar maken. Dat gebeurt met een bezwaarschrift.

Meer informatie

Doorzendplicht

Er bestaat een doorzendplicht

Meer informatie

Sociale zekerheidsvormen

Meer informatie

Werkloosheidswet (WW)

Meer informatie

Participatiewet (voorheen WWB)

Meer informatie

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Meer informatie

Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemer (IOAW)

Meer informatie

Ziektewet (ZW)

Meer informatie

Bijzondere bijstand

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
  • M. de Geest
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten