Bestuursrecht

Regels waar de overheid zich aan moet houden, bij het nemen van besluiten

Administratief recht

Het bestuursrecht wordt ook wel genoemd: “administratief recht”

Meer informatie

Besluit

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling

Meer informatie

Beschikking

Wat is een beschikking?

Meer informatie

Strafbeschikking in bestuursrecht

Ook in het bestuursrecht komt de zogeheten strafbeschikking voor, die ook voorkomt in het strafrecht.

Meer informatie

Bezwaar en beroep

Meer informatie

Beroepschrift

Meer informatie

Doorzendplicht

Er bestaat een doorzendplicht

Meer informatie

Termijn voor indiening bezwaarschrift of beroepschrift

Let op de termijn!

Meer informatie

Algemene wet bestuursrecht (Awb)

De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht

Meer informatie

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De uitgangspunten die de overheid altijd dient te respecteren, noemt men de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Meer informatie

Vertrouwensbeginsel

Definitie van vertrouwensbeginsel

Meer informatie

Rechtszekerheidsbeginsel

Het rechtszekerheidsbeginsel valt onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
  • C.J. Bungay
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht