Consumentenrecht

Consumentenrecht bestaat om de zwakkere partij te beschermen tegen de sterkere partij, de onderneming.

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur advocaten

Wilt u naar een gratis en vrijblijvend spreekuur van een advocaat? Bijvoorbeeld voor een aankoop op internet, of een probleem met uw telefoon provider? Of is uw vlucht vertraagd? Kijk dan op JouwAdvocaat.nl voor het dichtstbijzijnde inloopspreekuur van een advocaat. Of stel uw vraag hier online.

Meer informatie

Europese richtlijn

Het consumentenrecht bevat de regels die de rechten (en ook plichten) van consumenten van de consument in het handelsverkeer betreffen

Meer informatie

Koop op afstand

Als men door middel van internet, post of telefoon iets koopt, ofwel: via een communicatiemiddel, dan spreken we van een koop op afstand

Meer informatie

Internetaankoop

Een Europese Richtlijn is van toepassing op internetaankopen

Meer informatie

Aanbetaling

Het komt voor, dat men een product koopt, en een aanbetaling doet. Dan betaalt men een deel van de koopsom, nog voordat het product geleverd wordt

Meer informatie

Abonnement

Een abonnement is een overeenkomst tussen een leverancier van een bepaald product of dienst en een afnemer daarvan, de abonnee. Een bepaald product of dienst wordt periodiek geleverd in ruil voor betaling door de abonnee.

Meer informatie

Proefabonnement

In het geval van een proefabonnement op een tijdschrift of blad is een stilzwijgende verlenging wettelijk niet toegestaan

Meer informatie

1 maand opzegtermijn

Als er in de overeenkomst een kortere, dus gunstiger, termijn staat vermeld, dan mag je eerder opzeggen

Meer informatie

Stilzwijgende verlenging

Een abonnement mag na de afloop van een abonnementsperiode stilzwijgend worden verlengd

Meer informatie

Toezicht

Er bestaat een toezichthouder op de naleving van de regels: de ACM

Meer informatie

Consuwijzer

Op de Consuwijzer van de overheid kunt u praktisch advies van de overheid vinden over uw rechten als consument

Meer informatie

Probleem?

Wat kan een consument doen met een probleem?

Meer informatie

Abonnement op krant

Meer informatie

Abonnement voor onbepaalde tijd

Heeft geen einddatum. Het loopt door totdat je het zelf opzegt.

Meer informatie

Energiecontracten

Een energiebedrijf mag een consument tot 6 weken na de opzegdatum om een opzegvergoeding vragen.

Meer informatie

Energieabonnement

Een abonnement moet op dezelfde wijze kunnen worden opgezegd, zoals het is afgesloten

Meer informatie

Telecom abonnementen

Voor de opzegging mogen geen kosten worden gevraagd

Meer informatie

Lidmaatschap van een vereniging

In het geval van een vereniging, gelden de gunstige bepalingen niet

Meer informatie

Stilzwijgende verlenging energiecontract

Meer informatie

Het Wetboek

Het consumentenrecht staat in het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:236), maar ook in diverse andere wetten zoals de Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens

Meer informatie

Vlucht vertraagd

Het is ontzettend vervelend, en iedereen die wel eens vliegt heeft er mee te maken: vertraging. Bij forse vertraging van minstens 3 uur kan men veelal aanspraak maken op een vergoeding.

Meer informatie

Algemene voorwaarden - artikel van advocaat mr. R.M.M. Menting

De algemene voorwaarden, het zal eenieder bekend in de oren klinken. Maar wat zijn ze nou precies?

Meer informatie

14 tinten grijs

Meer informatie

Artikel van mr. S. Smeets: Een abonnement voor altijd?

Zonder het vaak goed en wel te beseffen sluiten we in het dagelijks leven tal van duurovereenkomsten af.

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch