Sociaal zekerheidsrecht

Het recht dat diverse sociale uitkeringen en regelingen beslaat

Het doel van sociale zekerheid

Meer informatie

Bezwaarschrift

Meer informatie

Doorzendplicht

Er bestaat een doorzendplicht

Meer informatie

Sociale zekerheidsvormen

Meer informatie

Werkloosheidswet (WW)

Meer informatie

Participatiewet (voorheen WWB)

Meer informatie

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Meer informatie

Inkomensvoorziening oudere en arbeidsongeschikte werknemer (IOAW)

Meer informatie

Ziektewet (ZW)

Meer informatie

Bijzondere bijstand

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • A.C.M. van Lieshout
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch