Goederenrecht

Advocaat zoeken, gewoon online

Als u een juridische vraag heeft, zoekt u een advocaat. Niet zomaar een advocaat, maar een gespecialiseerde advocaat.

Meer informatie

Beperkt recht

Meer informatie

Vruchtgebruik

vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren, te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten

Meer informatie

Erfdienstbaarheid

Erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard

Meer informatie

Lastgeving

In artikel 7:414 Burgerlijk Wetboek staat dat lastgeving de overeenkomst van opdracht is waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt om één of meer rechtshandelingen te verrichten

Meer informatie

Agentuur

Agentuur is het bemiddelen, door een handelsagent, bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen een opdrachtgever en anderen

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE