Verbintenissenrecht

Lastgeving

In artikel 7:414 Burgerlijk Wetboek staat dat lastgeving de overeenkomst van opdracht is waarbij de ene partij, de lasthebber, zich jegens de andere partij, de lastgever, verbindt om één of meer rechtshandelingen te verrichten

Meer informatie

Agentuur

Agentuur is het bemiddelen, door een handelsagent, bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen een opdrachtgever en anderen

Meer informatie

Ingebrekestelling

Iemand is pas in verzuim, nadat deze een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen

Meer informatie

Boetebeding

Een boetebeding is ieder beding, waarin is bepaald dat de schuldenaar een boete zal moeten betalen

Meer informatie

Verzuim

Als aan 4 voorwaarden is voldaan, is iemand in verzuim

Meer informatie

Schade

Een verplichting tot het betalen van schade is een verbintenis

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • I.V.F. Diepenmaat ECHT advocatuur EPE
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • A.C.M. van Lieshout VIER Advocaten Den Haag
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • J.L. Souman ECHT advocatuur EPE