Handelsrecht

Betalingstermijn

Omdat er vaak te laat of zelfs helemaal niet wordt betaald, is er een wet voor gemaakt om dat beter te regelen. Dat is de Wet Betalingstermijnen.

Meer informatie

Wat moet je doen met een vordering?

Een vordering is, in gemakkelijke termen, het (op)eisen van iets aan iemand, aanspraak maken op iets

Meer informatie

Ingebrekestelling

Iemand is pas in verzuim, nadat deze een schriftelijke aanmaning heeft ontvangen

Meer informatie

Boetebeding

Een boetebeding is ieder beding, waarin is bepaald dat de schuldenaar een boete zal moeten betalen

Meer informatie

Verzuim

Als aan 4 voorwaarden is voldaan, is iemand in verzuim

Meer informatie

Schade

Een verplichting tot het betalen van schade is een verbintenis

Meer informatie

Voeren incassoprocedure

Op het moment dat er een bedrag te vorderen is en dit bedrag niet of niet volledig wordt voldaan start de incassoprocedure

Meer informatie

Wettelijke rente

In het geval de schuldenaar in verzuim is, kan een schuldeiser wettelijke rente in rekening brengen

Meer informatie

Maximum incassokosten

De incassokosten zijn tegenwoordig aan een maximum gebonden, en worden berekend volgens een staffel

Meer informatie

Consument of bedrijf

Als de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten gebonden aan de rekenmethode

Meer informatie

Schema incassokosten

De incassokosten mogen slechts 1 maal in rekening gebracht worden

Meer informatie

Incassokosten berekenen

U kunt zelf op internet eenvoudig een berekening maken van incassokosten

Meer informatie

Verjaring van een vordering

Meer informatie

Stuiting van verjaring

Meer informatie

Agentuur

Agentuur is het bemiddelen, door een handelsagent, bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen een opdrachtgever en anderen

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam