Ambtenarenrecht

Deze wet regelt de rechtspositie van ambtenaren

Ambtenaar

Wat is de definitie van ambtenaar?

Meer informatie

Wat is ambtenarenrecht?

Meer informatie

Speciale "arbeidsrechtelijke" regels

Het gewone arbeidsrecht is niet van toepassing

Meer informatie

Rechtspositie

De ambtenaar heeft een bijzondere positie

Meer informatie

Aanstelling

Door een aanstelling, wordt men ambtenaar

Meer informatie

Salaris

Het salaris van ambtenaren is gebaseerd op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

Meer informatie

Ontslagvergoeding

Als men ontslagen is, zal men in bepaalde gevallen een ontslagvergoeding krijgen

Meer informatie

Ontslag van de ambtenaar

Er zijn verschillende ontslaggronden

Meer informatie

Heroverweging in bezwaar

Zoals ook in andere bezwaarprocedures, is het doel van het bezwaarschrift dat de overheidsinstelling de beslissing heroverweegt

Meer informatie

Ambtsmisdrijven

Er is een lijst met straffen, die kunnen worden toegepast. Er mogen geen andere straffen worden opgelegd

Meer informatie

Bestuursrecht

Het ambtenarenrecht heeft veel raakvlakken met het bestuursrecht

Meer informatie

Welke rechters zijn bevoegd?

Ter zake ambtenarenkwesties kunnen verschillende rechters bevoegd zijn.

Meer informatie

Arbeidsrecht

Klik hier voor het algemene arbeidsrecht

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M. de Geest
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • S. Bhulai