Arbeidsrecht

Dit rechtsgebied behandelt de regels die gelden in een arbeidsovereenkomst

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur advocaten

Wilt u naar een gratis en vrijblijvend inloopspreekuur van een advocaat? Bijvoorbeeld in verband met ontslag, of een vraag over een vaststellingsovereenkomst? Of uw contract, of een proeftijd? Houdt uw voormalige werkgever u aan een concurrentiebeding of relatiebeding? Kijk dan op JouwAdvocaat.nl voor de dichtstbijzijnde advocaat, die een inloopspreekuur heeft. Of stel uw vraag online. Dat kan heel eenvoudig per email.

Meer informatie

Collectieve afspraken en transitievergoeding

Het kan tot 1 juli 2016 voorkomen, dat u geen recht heeft op een transitievergoeding, omdat dat in collectief verband, zoals in een cao, zo is afgesproken

Meer informatie

Ontslag met wederzijds goedvinden

Deze mogelijkheid bestaat altijd: als u en de andere partij het dienstverband beiden niet meer voort willen zetten, dan is dat uiteraard toegestaan

Meer informatie

Vakantiedagen

De werknemer heeft recht op vier keer 'de overeengekomen arbeidsduur per week' aan vakantie. Dit zijn de zogenaamde wettelijke vakantiedagen.

Meer informatie

Bovenwettelijke vakantiedagen

Volgens CAO of bij individuele arbeidsovereenkomst kunnen aan een werknemer meer vakantiedagen worden toegekend

Meer informatie

Arbeidsovereenkomst

Meer informatie

Bepaalde tijd of onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen bepaald zijn naar duur of naar werkzaamheden, zoals vervanging tijdens ziekte of voltooiing van een bepaald project

Meer informatie

Ziekte

De Wet Verbetering Poortwachter heeft er voor gezorgd dat een actief beleid van reïntegratie bij ziekte wordt gevolgd

Meer informatie

Beëndiging van de arbeidsovereenkomst

Meer informatie

Eindigen van rechtswege

De arbeidsovereenkomst eindigt doordat de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan, is verstreken.

Meer informatie

Eindigen met wederzijds goedvinden

Vroeger betekende dit dat er geen recht op WW-uitkering was, doch dit is sinds enige tijd veranderd

Meer informatie

Eindigen door opzegging of ontslag

Meer informatie

Ontslag op staande voet

Een bijzondere vorm van ontslag is het zogenaamde ontslag op staande voet

Meer informatie

Ontslag nemen

Het “ontslag nemen” krijgt meestal weinig aandacht. Het “ontslag krijgen” levert immers meer problemen op. Toch is ook het ontslag nemen niet altijd zonder problemen

Meer informatie

CAO

In een cao maken vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers afspraken voor een bedrijfstak (of een grote onderneming) over de arbeidsvoorwaarden voor hun werknemers

Meer informatie

Opzegverbod

Let wel, dit is een opzegverbod en geen ontslagverbod

Meer informatie

Proeftijd

De wet vereist dat een proeftijd voor werkgever en werknemer gelijk is

Meer informatie

Dwingend recht

Meer informatie

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding ofwel een non-concurrentiebeding heeft tot doel een werkgever te beschermen tegen een overstap van een werknemer naar een concurrent.

Meer informatie

Relatiebeding

Een relatiebeding is een lichte vorm van een concurrentiebeding

Meer informatie

Ambtenarenrecht

Meer informatie

Ontslag op staande voet

Meer informatie

Termijn voor vernietiging ontslag op staande voet

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het nodige veranderd ten opzichte van het oude arbeidsrecht (vóór 01 juli 2015).

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie

Toevoeging

Toevoeging is de term die wordt gebruikt om gefinancierde rechtsbijstand aan te duiden. In de volksmond wordt dat ook wel "pro deo" genoemd.

Meer informatie
  • M. de Geest
  • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven