Strafrecht

Strafrecht: is het geheel van regels dat strafbare feiten beschrijft

Straffen

Het strafrecht kent straffen en maatregelen. Daartussen bestaat een belangrijk verschil: ze hebben een ander doel. Het doel van een straf is leedtoevoeging en preventie (= voorkoming).

Meer informatie

Hechtenis of gevangenisstraf

Hechtenis wordt opgelegd bij overtredingen. Gevangenisstraf wordt opgelegd bij misdrijven

Meer informatie

Ophouden voor verhoor

Een verdachte mag door de politie maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor

Meer informatie

Duur gevangenisstraf

Een gevangenisstraf is ofwel tijdelijk (voor een bepaalde duur) ofwel levenslang.

Meer informatie

Voorarrest

De tijd die in voorlopige hechtenis is doorgebracht wordt van de straf wordt afgetrokken

Meer informatie

Voorwaardelijke straf

Alle straffen, of een gedeelte daarvan, kunnen voorwaardelijk worden opgelegd

Meer informatie

Voorwaardelijke invrijheidsstelling

Tijdelijke gevangenisstraffen kennen de mogelijkheid van voorwaardelijke invrijheidstelling

Meer informatie

Taakstraf

De taakstraf wordt gezien als een goed alternatief voor een korte vrijheidsstraf

Meer informatie

Geldboete

Meer informatie

Snelrecht

Behalve het "gewone" strafrecht, hebben we in Nederland ook snelrecht.

Meer informatie

Toepassing van snelrecht

In het strafrecht kennen we een onderverdeling in strafrecht, dat van toepassing is op meerderjarigen en strafrecht dat van toepassing is op meerderjarigen.

Meer informatie

Wat krijg ik bij snelrecht opgelegd?

Bij snelrecht kan men geen gevangenisstraf opgelegd krijgen.

Meer informatie

Voordelen van snelrecht

Het toepassen van snelrecht heeft een aantal voordelen.

Meer informatie

Supersnelrecht

Behalve snelrecht - waarbij men binnen 14 dagen voor de rechter verschijnt - bestaat er ook supersnelrecht. Dan staat men binnen 3 tot 6 dagen voor de rechter.

Meer informatie

Nadelen van snelrecht

De toepassing van snelrecht heeft zeker ook nadelen.

Meer informatie

Toepassing van supersnelrecht

Supersnelrecht wordt toegepast als "Lik-op-stuk-beleid".

Meer informatie

Strafbeschikking

Meer informatie

Verzet tegen strafbeschikking

Ook als u een strafbeschikking al heeft geaccepteerd, kunt u daartegen nog verzet instellen.

Meer informatie

Transactie

In het geval van een transactie die wordt gebruikt ter voorkoming van strafvervolging, hoeft de schuld niet vast te staan.

Meer informatie

TBS

Om de maatschappij te beschermen, kan de rechter TBS opleggen

Meer informatie

Strafblad

Iedereen die te maken krijgt met een vervolging, wil weten of dit een strafblad oplevert

Meer informatie

Begin van een straf

Meer informatie

Maatregelen

Meer informatie

Soms is men niet strafbaar

Bijvoorbeeld als men niet toerekeningsvatbaar is

Meer informatie

Strafuitsluitingsgronden

Meer informatie

Rechtvaardigingsgrond

Als er een rechtvaardigingsgrond is, is er geen sprake van een strafbaar feit.

Meer informatie

Schulduitsluitingsgrond

Als er een schulduitsluitingsgrond is, dan is er wel sprake van een strafbaar feit, maar niet van een strafbare dader

Meer informatie

Poging tot strafbaar feit

Ook een poging om een strafbaar feit te plegen, kan strafbaar zijn

Meer informatie

Voorbereiding van strafbaar feit

De voorbereiding van een strafbaar feit is ook strafbaar

Meer informatie

Deelneming aan strafbaar feit

Doen plegen, uitlokking en medeplegen

Meer informatie

Medeplichtig zijn

Medeplichtig zijn degenen die opzettelijk behulpzaam zijn bij een delict en degenen die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

Meer informatie

Samenloop van strafbare feiten

Soms is sprake van een zogeheten samenloop van strafbare feiten

Meer informatie

Verjaring van het recht tot strafvervolging

Meer informatie

Materieel strafrecht

Meer informatie

Beginselen in strafrecht

Meer informatie

Strafprocesrecht

Het strafprocesrecht ofwel de strafvordering bevat de regels van de berechting van de verdachte van een strafbaar feit.

Meer informatie

De officier van Justitie

Deze is belast met de vervolging van strafbare feiten

Meer informatie

De Rechters

De rechters worden ook wel genoemd: de zittende magistratuur

Meer informatie

Sepot

In het geval de officier van justitie niet vervolgt, wordt een zaak geseponeerd

Meer informatie

Beklag niet verdere vervolging

Indien de officier van justitie niet vervolgt kan een belanghebbende hierover klagen bij het Gerechtshof

Meer informatie

Verdachte

De verdachte is iemand tegen wie de vervolging is gericht

Meer informatie

Raadsman

In de wet wordt de term “raadsman” gebruikt voor advocaat.

Meer informatie

Benadeelde partij

De benadeelde partij is degene die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden en zich kan voegen in het strafproces

Meer informatie

Staande houden

Een opsporingsambtenaar mag iemand die van een strafbaar feit verdacht wordt staande houden en hem vragen naar naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats

Meer informatie

Aanhouden

In het geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit, kan iedereen (!) een verdachte aanhouden

Meer informatie

Inverzekeringstelling

Als de termijn van 6 uur voor verhoor onvoldoende is en het noodzakelijk is de verdachte langer vast te houden, wordt deze “in verzekering gesteld”

Meer informatie

Voorlopige hechtenis

Meer informatie

Bewaring

De bewaring is de eerste fase van de voorlopige hechtenis

Meer informatie

Gevangenhouding

De gevangenhouding kan maximaal 90 dagen duren

Meer informatie

Ernstige bezwaren nodig voor voorlopige hechtenis

Voor voorlopige hechtenis dient er tegen de verdachte wel een zwaardere verdenking te bestaan dan voor het ophouden voor verhoor en inverzekeringstelling

Meer informatie

Gevangenneming

De gevangenneming vindt plaats op de terechtzitting (of daarna)

Meer informatie

Opsporingsonderzoek

Meer informatie

De rechter-commissaris

De rechter-commissaris is een rechter in het vooronderzoek, met een toezichthoudende taak

Meer informatie

Opportuniteitsbeginsel

Meer informatie

Vervolging

Meer informatie

Aanhangig zijn

De zaak wordt ter terechtzitting aanhangig gemaakt door een dagvaarding van de Officier van Justitie die aan de verdachte wordt betekend (ofwel: uitgereikt)

Meer informatie

Behandeling van de zaak

Strafzaken worden door de rechtbank ofwel enkelvoudig ofwel meervoudig behandeld

Meer informatie

Onderzoek ter terechtzitting

Terechtzittingen vinden plaats in het openbaar.

Meer informatie

Hoe verloopt een zitting

Meer informatie

Bewijsmiddelen

Meer informatie

Formeel strafrecht (strafrechtproces)

Het strafprocesrecht ofwel de strafvordering bevat de regels van de berechting van de verdachte van een strafbaar feit.

Meer informatie

Jeugdstrafrecht

Meer informatie

OM-strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van een rechter

Meer informatie

OM-afdoening

Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, zonder tussenkomst van een rechter

Meer informatie

Dagvaarding

Meer informatie

Piket advocaat

Meer informatie

Invordering van rijbewijs

Als uw rijbewijs in beslag wordt genomen, dan noemt men dat “invordering"

Meer informatie

Financieel-economisch strafrecht

Meer informatie

Milieustrafrecht

Milieustrafrecht is een onderdeel van het economische strafrecht

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
  • A.C.M. van Lieshout
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • Paul Homan
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE