Personen- en familierecht

Dit rechtsgebied betreft met name het huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding, afstamming en personen.

Gratis en vrijblijvend inloopspreekuur advocaten

Wilt u naar een gratis en vrijblijvend spreekuur van een advocaat? Bijvoorbeeld voor scheiding, alimentatie, omgang of gezag? Kijk dan op JouwAdvocaat.nl voor het dichtstbijzijnde inloopspreekuur dat gaande is.

Meer informatie

Alimentatie

onderhoudsbijdrage voor kinderen of ex-echtgenoten

Meer informatie

Kosten van levensonderhoud of studie

Meer informatie

Wie moet alimentatie betalen?

Meer informatie

Minderjarig, meerderjarig en jong-meerderjarig

Meer informatie

Kinderalimentatie

Afspraken over het meebetalen aan de kosten van de opvoeding en verzorging van het kind of de kinderen

Meer informatie

Partneralimentatie

Als u of uw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten.

Meer informatie

Nieuwe wetgeving

Meer informatie

Omvang van de alimentatieverplichting

Meer informatie

Echtscheiding

beëindiging van een huwelijk of ontbinding geregistreerd partnerschap

Meer informatie

Duurzame ontwrichting

Tegenwoordig geldt er nog maar één grond, één reden, om de rechter te kunnen vragen de echtscheiding uit te spreken. Deze grond betreft de “duurzame ontwrichting

Meer informatie

Ontbinding geregistreerd partnerschap

beëindiging van een huwelijk of ontbinding geregistreerd partnerschap

Meer informatie

Eenzijdig of gemeenschappelijk scheiden

Om te kunnen scheiden is het niet nodig dat u het daar samen over een bent

Meer informatie

Verweer in echtscheidingsprocedure

Meer informatie

Akte tot referte

verklaring geen verweer te voeren

Meer informatie

Zelfstandig verzoek

Meer informatie

Termijnen in echtscheidingsprocedure

Welke termijnen gelden in een echtscheidingsprocedure?

Meer informatie

Wat gebeurt er na verzoekschrift en verweerschrift?

Meer informatie

Oproeping

Meer informatie

Indiening financiële stukken

Meer informatie

Alleen voor advocaten

Meer informatie

Scheiding van tafel en bed

Meer informatie

Ouderschapsplan

hierin maken ouders afspraken

Meer informatie

Voorlopige voorzieningen

ordemaatregel in een echtscheiding

Meer informatie

Uitspreken van de echtscheiding

Meer informatie

Akte van berusting

verklaring geen beroep in te stellen

Meer informatie

Kennisgeving van inschrijving

Meer informatie

Openbare betekening

Meer informatie

Scheidingsbemiddeling (mediation)

Meer informatie

Echtscheidingsconvenant

Meer informatie

De contractuele mediationafspraak

Wat te doen met een mediationbepaling in een contract of convenant?

Meer informatie

Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

Meer informatie

Huwelijkse voorwaarden

Meer informatie

Wijziging van huwelijksvoorwaarden

Meer informatie

Geregistreerd partnerschap

Meer informatie

Kosten van echtscheiding

Wat zijn de kosten van een echtscheiding?

Meer informatie

Veel gestelde vragen

Meer informatie

Ouderlijk gezag

rechten en plichten van ouders (m.n. beslissingsbevoegdheid)

Meer informatie

Gezag na overlijden

Als ouder kan men laten registreren, wat men wil wat er gebeurt met het gezag, in het geval men komt te overlijden.

Meer informatie

Einde ouderlijk gezag

Meer informatie

Erkenning en vernietiging erkenning

Een erkenning brengt een zogeheten familierechtelijke relatie tot stand, tussen de erkenner en het kind dat wordt erkend

Meer informatie

Gerechtelijke vaststelling van vaderschap

Door middel van een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap, wordt door een rechter het vaderschap vastgesteld

Meer informatie

Ouderlijke geschillenregeling

Meer informatie

Ouderlijk gezag verkrijgen

Meer informatie

Gezamenlijk gezag in strijd met belang kind

Meer informatie

Voogdij

gezag van een niet-ouder

Meer informatie

Gezagsregister

Meer informatie

Ondertoezichtstelling (OTS)

als een kind onder toezicht staat

Meer informatie

Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)

Meer informatie

Uithuisplaatsing (UHP)

als een kind uit huis is geplaatst

Meer informatie

Ontheffing

Sommige ouders kunnen niet voor hun kind zorgen

Meer informatie

Ontzetting

Meer informatie

Veel gestelde vragen over de alimentatie

Meer informatie

Omgang met kleinkinderen na scheiding van ouders

Omgang met kleinkind na echtscheiding: het is een hobbelige weg voor opa en oma

Meer informatie

Verhuizing

Verhuizing met minderjarige kinderen na een echtscheiding dient in overeenstemming te gebeuren

Meer informatie

Vakantie

Op vakantie met minderjarige kinderen na een echtscheiding dient in overeenstemming te gebeuren

Meer informatie

Voornaamswijziging

Het wijzigen of toevoegen van een voornaam is mogelijk

Meer informatie

Achternaamswijziging

Het wijzigen van de achternaam is lastiger dan het wijzigen van de voornaam en dient aan een aantal voorwaarden te voldoen

Meer informatie

Curatele

Door curatele wordt men handelingsonbekwaam

Meer informatie

Pensioenverevening & Pensioenverdeling

Met pensioen wordt in dit onderdeel bedoeld “ouderdomspensioen”: de door een werknemer bij een werkgever opgebouwde pensioenaanspraken

Meer informatie

Conversie

Men kan conversie toepassen bij de tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioenrechten

Meer informatie

Verrekening van alimentatie, mag dat?

Indien u gaat scheiden met uw partner kan het voorkomen dat u alimentatie moet betalen. Dat kan partneralimentatie zijn, indien uw inkomen substantieel hoger is dan dat van uw ex-partner. Wanneer uw kinderen bij uw ex-partner hun hoofdverblijf hebben, komt daar veelal de kinderalimentatie bovenop.

Meer informatie

Misverstanden over echtscheiding

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat ongeveer een derde van alle huwelijken in Nederland eindigt in een echtscheiding. Dit maakt het des te belangrijker om te weten wat je rechten en plichten zijn als je geconfronteerd wordt met een echtscheiding. Daarover blijken in de praktijk nogal wat misverstanden te bestaan. Hieronder worden acht van deze misverstanden besproken.

Meer informatie

Onvoldoende inzicht in financiële positie

Het Hof Amsterdam heeft op 13 januari 2015 uitspraak gedaan ten aanzien van verzoek van de man om zijn reeds eerder door de rechtbank vastgestelde alimentatieverplichting (partneralimentatie én kinderalimentatie) te wijzigen wegens wijzigingen in de financiële positie.

Meer informatie

Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u voor een juridische bijstand een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald

Meer informatie

Toevoeging

Toevoeging is de term die wordt gebruikt om gefinancierde rechtsbijstand aan te duiden. In de volksmond wordt dat ook wel "pro deo" genoemd.

Meer informatie

Advocaat zoeken

Als u een juridische vraag heeft, zoekt u een advocaat. Niet zomaar een advocaat, maar een gespecialiseerde advocaat.

Meer informatie
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • M. de Geest
  • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam